google-site-verification: googlebe2f3446f342b0eb.html
top of page
בר/בת מצווה

"בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם אֲדֹנָי"

(תהילים קיח כו, מתוך טקס ברית המילה)

ברית מילה

מזל טוב ! בן נולד וחיים חדשים נוספו למשפחתכם. כדרכה, מציינת מסורת ישראל רגע מיוחד זה במנהגים וטקסים שונים ובמרכזם ברית המילה.

קהילתנו רואה בטקס המילה ביטוי לברית בין עם ישראל ואלוהים ולדבקותו של העם היהודי במסורתו המקודשת במשך הדורות. נאמנה לדרכה, מבקשת היהדות הרפורמית לשמר את המצווה ואת המנהג המסורתי, תוך התאמתם למציאות החיים בדורנו. במסגרת זו, אנו שמים את הדגש על הבטחת בריאותו ושלומו של התינוק הנימול בצד השמירה על מטבע הטקס המסורתי.

אנחנו נשמח לסייע בעריכת הטקס לצד מוהל מוסמך או לציין את הלידה במעמד נוסף של ברכה מסורתית בבית הכנסת, או במסגרת אירוע משפחתי, או בעליה לתורה באחת השבתות לאחר הלידה.

שמחת הבת / זבד הבת

מזל טוב ! בת נולדה וחיים חדשים נוספו למשפחתכם. ברוחה של מסורת ישראל, אנו מזמינים אתכם לציין את המעמד המרגש במעמד של "שמחת הבת" הידוע גם בשם "זבד הבת".

למרות שבמרוצת הדורות שמה המסורת היהודית דגש על הטקסים המלווים את לידת בנים, כדוגמת ברית המילה ופדיון הבן, עצבו עדות ישראל השונות מנהגים וטקסים לציון לידתן של בנות. המנהג המרכזי המשותף לכל העדות היה מעמד ההכרזה על שמה של הבת, במסגרת עליה לתורה חגיגית של האב בשבת שלאחר הלידה. בקהילות שונות נכתבו פיוטים מיוחדים לכבוד עליה זו ובחלק מן העדות צוין המאורע גם בסעודה חגיגית שזכתה לכינוי "זבד הבת" (זבד – מתנה, סעודה של שמחה).

בהסתמך על מסורות אלו נוהגת קהילת אמת ושלום לציין את לידתן של הבנות בשמחה, בהודיה ובהתרגשות.

אנו מזמינים אתכם לציין עמנו את שמחת הבת במשפחתכם באחת מן הדרכים הבאות:

הכרזה על שם התינוקת, וברכה לה ולהורים במסגרת קבלת השבת הקהילתית.

עליה מסורתית של ההורים לתורה, באחת מן השבתות הסמוכות ללידה, בלוויית הכרזת שם וברכה.

"בְּרוּכָה הַבָּאה בְּשֵׁם אֲדֹנָי" (על יסוד תהילים קיח כו)

"מֵאֵת אֲדֹנָי הָיְתָה זֹּאת, הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ"

 

(תהילים קיח כג, תפילת ההלל)

פדיון הבן

טקס הפדיון

מקורו של טקס פדיון הבן במצות התורה לפדות את הבן הבכור מידי הכהן. למצווה זו, על פי התורה, שתי פנים: האחת - ביטוי נוסף לרעיון הביכורים. הפרי הראשון שייך לאל, ויש לפדותו ממנו. השנייה – זכר ליציאת מצרים ולמכת הבכורות שפסחה על בתי ישראל.

הרעיון לפיו הקב"ה שותף להורים במעשה בריאתו של התינוק וכי, למעשה, הם מקבלים לידם פיקדון, עודנו רב משמעות ורלוונטיות. בנוסף, העובדה כי טקס הפדיון מצוין בלידתו של הבן הראשון בלבד, משקפת את העובדה הנכונה כי לידתו של תינוק ראשון נושאת עמה נופך מיוחד.

קהילת אמת ושלום תשמח לסייע לכם בעריכת טקס פדיון ברוח ערכי היהדות המתקדמת באופן המתאים למציאות חיינו. בטקסי הפדיון בקהילתנו, הרבה או נציגי הקהילה באים בנעליו של הכהן. מטבעות הכסף המסורתיות מוחלפות בתרומה לצדקה. את טקס הפדיון, הנערך לבנים ולבנות בכורים כאחד, ניתן לקיים בבית הכנסת, במסגרת התפילה הקהילתית או במסגרתו של אירוע משפחתי. בימינו, כאשר משפחות רבות בוחרות להפריד בין ברית המילה לבין האירוע המשפחתי רחב ההיקף או לקיים, במקרה של לידת בת, חגיגה של שמחת הבת, ניתן לשלב את טקס הפדיון באירוע, ולהעשיר בכך את תכניו.

bottom of page