google-site-verification: googlebe2f3446f342b0eb.html

בעלי תפקידים בקהילה

הרבה אריאלה גרץ ברטוב 

אייל שחורי

יו"ר הקהילה

דר' נורמן לוברנט

מנהל קשרי הקהילה 

פדרו ביקל

גיזבר

צרו קשר

.תפילות מתקיימות ברחוב קרן היסוד 1, נהריה

 723 פעילויות וכנסים ברחוב המגינים 12, מקלט 

דוא"לemet.veshalom.nahariya@gmail.com

סמל עריית נהריה
התנועה הרפורמיתיהודות מתקדמת בישראל
link to KBY Congragation together