google-site-verification: googlebe2f3446f342b0eb.html
top of page
בר/בת מצווה

קבורה, אבלות ואזכרות

"יש כוכבים שאורם מגיע ארצה רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם" (חנה סנש)

חייו של האדם מסתיימים בפרידה מן העולם ומאהוביו ואוהביו. מסורת ישראל במרוצת הדורות עצבה מערכת ענפה של מצוות, מנהגים טקסים ומקראות שמטרתם לציין את רגעי הפרידה מאדם אהוב ולהנציח את זכרו.

 

בייסודם של מנהגי האבלות וניחום האבלים שני ערכים מרכזיים: כבודו של המת וכבודם של יקיריו האבלים. מנהגים אלו עוצבו על מנת להנציח את חייו של האדם ולאפשר לקרוביו להפגין את אבלם וצערם על הסתלקותו ובמקביל לסייע להם לשוב אט-אט אל שגרת החיים. בעבור רבים, חווית הפרידה מאדם אהוב מעודדת את הפניה אל המסגרת המסורתית המעניקה תחושת יציבות ומשמעות. על כן, אין זה פלא שמנהגי האבלות (השבעה, ניחום האבלים וכו') נשמרים על ידי רובו של הציבור היהודי בישראל, גם אם בהבדלי סגנון.

קהילתנו, רואה במערכת דיני האבלות מסגרת מסורתית חשובה ואחד מן המסדים המרכזיים של מעגל החיים היהודי. רבת הקהי לה וחברי קהילתינו יעמדו לצדכם, בחפץ לב, בשעות המורכבות של הפרידה מאדם אהוב. בצד השמירה על הדפוסים המסורתיים של מערכת זו.

חשוב לדעת – בשנים האחרונות מאפשרות חברות קדישא אורתודוכסיות רבות למשפחות למנות מטעמן עורך לטקס הלוויה. עורך הטקס מתאם עם אנשי החברה את מהלך הטקס, באופן שמאפשר להעניק לו את האופי בו בוחרת המשפחה האבלה, בצד ההקפדה על המנהגים המסורתיים. הרבה אריאלה מרבה לערוך טקסי לוויה באופן זה בבתי העלמין האורתודוכסיים בסביבה וכן בבתי עלמין של הקיבוצים בסביבה.

 

מובן כי בכל הנוגע לטקסי האזכרה בתום ימי השבעה והשלושים וביום האזכרה השנתי, אופיו של הטקס תלוי לחלוטין ברצונה ובבחירתה של המשפחה. וגם כאן הרבה אריאלה וקהילת אמת ושלום יעמדו לרשותכם. תוכלו להגיע ולומר קדיש בקהילתנו במהלך חודש או שנת האבל שבה תהיו. נסייע לכם בחפץ לב, בכל מידע או סיוע שתדרשו לו ברגעים המורכבים והרגישים של פרדה מאהוביכם. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו גם לליווי רוחני והכנה לקראת פרידה מאיש או אישה יקרים ואהובים.

bottom of page