google-site-verification: googlebe2f3446f342b0eb.html
top of page

גיור

להתגייר בלי לשקר, כי גיור רפורמי מוכר במשרד הפנים בישראל.

קהילת אמת ושלום מזמינה את אלו המתלבטים לגבי גיור להצטרף לקורס הגיור שלנו המתקיים בימי שלישי בשעה 17:30 במקלט הקהילה ברחוב המגינים 12 מקלט 723 באוירה פתוחה וחמה. לימוד יהדות בגובה העיניים. איננו מבקשים ממתגיירנו לשנות את כל אורחות חייהם אלא לעשות שינויים ולהכניס מסורות לחייהם כך שישתדרגו ויתנו להם משמעות נוספת בחיים. אתם מוזמנים אלינו לקהילה לתפילות השבת והחגים ולאירועי חיים וחגים.  

הרבה אריאלה גרץ ברטוב היא מורת הגיור. הקורס הוא שנתי ובסופו מתגיירים בגיור המוכר לצורך רישום במרשם האוכלוסין בישראל.

קורס הגיור שלנו המתקיים בזום מאז הקורונה
מחירים:
700 ש''ח לקורס שנתי
500 ש''ח לקורס זרע ישראל

 הגיור בתנועה הרפורמית בישראל

היהדות הרפורמית מקבלת בברכה ובזרועות פתוחות את אלה המבקשים להצטרף לעם ישראל באופן כן ואמתי, מתוך מטרה לסייע בידם להשתלב באופן מלא בחברה הישראלית ובעם היהודי. החל משנת 2002 מוכרים הגיורים הרפורמים בישראל לצורכי מרשם האוכלוסין. המתגיירים בבית הדין שלנו נרשמים כיהודים בסעיפי הדת והלאום במרשם האוכלוסין. מתגיירים שהתגיירו בקהילות הרפורמיות בתפוצות יכולים לממש את זכותם על פי חוק השבות ולעלות למדינת ישראל.

ברוחו של בית הלל - עקרונות תהליך הגיור הרפורמי

הגיור הרפורמי הוא תהליך רוחני המסתיים בהצטרפותו של אדם אל העם היהודי ואל מסורתו הדתית. בהתאם לרוחה של המסורת היהודית, מתבצע הגיור באמצעות התייצבות בפני בית דין רבני, טבילה, מילה (לגברים) וקבלת עול מצוות, בהתאם להשקפה הפלורליסטית של היהדות הרפורמית. מסע משמעותי זה כולל לימוד של עיקרי המסורת היהודית, קורותיה ומנהגיה ובניית זהות יהודית אישית ומשפחתית משמעותית ובמחויבות ל"כלל ישראל".

היהדות הרפורמית אינה מבקשת להכתיב למתגייר כיצד עליו לנהוג לפני הגיור ואחריו. אורח חיים דתי, אורח חיים חילוני ואורח חיים מסורתי – כולם לגיטימיים ובלבד שהמתגייר נוטל על עצמו מחויבות לקשר משמעותי ופורה עם המסורת היהודית ועם תרבותו של העם היהודי לדורותיו. אנו מעוניינים לסייע למתגיירים ולמתגיירות למצוא את הדרך האישית שלהם ליישם את יהדותם בחיי היומיום, בחגיו ובמועדיו של לוח השנה העברי, ובאירועי מעגל החיים היהודי.

הליכי הגיור פתוחים בפני אזרחים ישראלים, תושבי קבע ותושבים ארעיים הנמצאים במסגרת התהליך המדורג לרכישת מעמד אזרחי קבוע.

בתנועה הרפורמית בישראל קיימים שלושה מסלולי גיור מרכזיים:

גיור במסלול כללי, 

גיור של "זרע ישראל",

גיור קטינים.

המעמד המשפטי של הגיור הרפורמי בישראל

החל משנת 2002 מוכרים הגיורים הרפורמים בישראל לצורכי מרשם האוכלוסין. המתגיירים בבית הדין של התנועה יכולים להירשם כיהודים בסעיפי הדת והלאום במרשם האוכלוסין. בנוסף מתגיירים אשר התגיירו בקהילות היהדות המתקדמת בתפוצות יכולים לממש את זכותם על פי חוק השבות ולעלות למדינת ישראל. לאחרונה החלה ממשלת ישראל לתקצב את אולפנות הגיור של קהילות היהדות המתקדמת בעקבות פסיקתו של בית המשפט העליון.

חשוב להדגיש כי הממסד הרבני האורתודוכסי אינו מכיר בגיורים הרפורמים למרות רישומם של המתגיירים כיהודים במרשם האוכלוסין. כתוצאה מכך המתגיירים אינם יכולים להינשא באמצעות רשמי הנישואין הרשמיים של מדינת ישראל. בדומה לאלפי זוגות ישראלים נוספים, נישאים המתגיירים שלנו ובני זוגם בטקסי חופה וקידושין הנערכים על ידי רב/ה רפורמי/ת. במקביל לטקס החופה בוחרים בני הזוג אם להינשא במדינה זרה ולהירשם כזוג נשוי בישראל או להיוותר כידועים בציבור.

bottom of page